dimecres, 26 de setembre de 2012

Avaluació inicial de NTICEDU

Introducció

Aquesta avaluació inicial és una activitat que ha estat realitzada sense consultar cap mena de material, amb la intenció de descobrir, abans d’iniciar l’estudi de la matèria, quins són els meus coneixements previs entorn de la Tecnologia Educativa i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Això, sobretot, ha de servir per a què el consultor conegui el nivell de l’aula i pugui ajustar la seva intervenció a les nostres necessitats i per a què nosaltres, els alumnes, tinguem un primer contacte amb els continguts i ens adonem de quina serà l’orientació que prendrà l’assignatura.

A més, el fet de compartir les nostres respostes al bloc, que està a l’abast dels companys, facilitarà que ens coneixem una mica més entre nosaltres i potenciarà la relació del grup, que sempre és font d’aprenentatge. 

Per acabar, cal destacar que la realització d’aquesta activitat està pensada per disposar d’un document que ens permeti reprendre, a final de semestre, les nostres idees inicials i copsar l’aprenentatge que hem adquirit, en rellegir les respostes i percebre discrepàncies.

Qüestions de desenvolupament breu

1. ¿Creus que el progrés en el coneixement tecnològic i científic determina i garanteix el progrés econòmic i social? Contesta clarament i justifica la resposta. 
Considero que el progrés en el coneixement tecnològic i científic sovint potencia el progrés econòmic i social, però en cap cas no el determina ni el garanteix: tot depèn de l’ús que els grups hegemònics en fan d’aquest coneixement. Per això trobo que, en tot cas, s’hauria de dir que tant la ciència com la tecnologia condicionen el progrés econòmic i social, en tant que obren les portes a l’eficiència i permeten una societat més lliure, a través d’una població més crítica.

2. ¿Estàs d’acord en què la constant fonamentació científica de les diferents tecnologies és garantia de la neutralitat ideològica d’aquestes tecnologies? Què en penses?
Penso que no existeix la neutralitat ideològica, és a dir, que tot coneixement es troba esbiaixat per una determinada manera de percebre el món, que prové de la socialització que s’ha rebut, i provoca que es copsin i es construeixin diferents realitats. Així doncs, considero que, precisament perquè les tecnologies estan fonamentades en la ciència, reprodueixen determinades corrents de pensament.

3. Expressa el teu grau d’acord: Tenir present les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) abans, durant i després de qualsevol activitat d’ensenyament-aprenentatge és un requisit indispensable actualment.
Si bé és cert que en la nostra societat actual resulta indispensable garantir el desenvolupament de la competència digital, no estic d’acord amb el fet d’emprar les TIC, per sistema, en totes les situacions d’ensenyament-aprenentatge. Penso que s’ha de saber seleccionar la metodologia i el recurs didàctic més adient en cada moment. Per tant, trobo que les TIC s’han d’utilitzar amb sentit, és a dir, quan la situació ho propicia i traient-ne partit; no per fer el mateix de sempre, però en format digital.

4. ¿Quines són les causes que originen els profunds canvis que estem patint en tots els àmbits en els darrers anys?
Considero que la major part dels canvis que s’estan donant darrerament tenen a veure amb el desenvolupament científic i tecnològic que estem experimentant. Em refereixo, especialment, al progrés de les NTIC, que han permès compartir informació de manera molt més senzilla i, per consegüent, accedir a una quantitat molt superior de dades, provinent de fonts tan diverses com persones i institucions hi ha en el món; alhora que han accelerat la velocitat de la comunicació, agilitzant els processos de transformació.

5. Defineix en una frase i digues quin és l’objecte d’estudi, en una segona frase, de la Tecnologia Educativa
La Tecnologia Educativa és un àmbit de coneixement vinculat a la psicopedagogia. S’ocupa de la relació que existeix entre les TIC i els processos d’ensenyament-aprenentatge.

6. Posa un exemple de transmissió de coneixement i un altre de construcció del coneixement
Un exemple de transmissió de coneixement seria posar un vídeo als alumnes en què s’expliqués el cicle de l’aigua, mitjançant dibuixos animats. En canvi, ens trobaríem davant un cas de construcció de coneixement si el mestre aprofités una glaçada d’hivern per despertar la curiositat de l’infant entorn els diferents estats de l’aigua i, a partir d’aquí, provocar un procés d’elaboració i contrast d’hipòtesis, a través de l’experimentació.

7. Expressa el teu grau d’acord amb la següent afirmació i argumenta el perquè: “El context és part del coneixement que la persona utilitza per tal d'explicar i donar sentit a una idea"
Estic molt d’acord amb el fet que el coneixement que es té sobre el context resulta cabdal a l’hora d’interpretar i comprendre una idea, ja que és un punt d’ancoratge que permet construir aprenentatge, a través de l’ampliació i el reajustament dels esquemes disponibles prèviament.

8. ¿Has pensat en la possibilitat d’adaptar l’entorn de la UOC a les teves necessitats i les dels teus companys i professors (opció Personalitza)? Inclusió del missatge al qual es respon (el lector tindrà una idea del que origina i els detalls del teu missatge), número de missatges visualitzats en les bústies compartides (útil quan hi ha molta comunicació a algunes bústies), signatura de correu (per facilitar la comunicació i posar a un clic de distància altres mitjans de comunicació teus...?
Una de les primeres coses que vaig fer quan vaig entrar a la UOC va ser canviar el disseny del Campus Virtual i personalitzar la bústia; ara bé, els canvis que vaig fer van ser més estètics, que no pas funcionals. La veritat és que, des d’aleshores, he evolucionat com a usuària i considero que ha arribat el moment de revisar l’opció “Personalitza”, aquest cop des d’una perspectiva més pràctica. A tall d’exemple, puc dir que en aquell moment no veia la potencialitat que tenia incloure una signatura al correu, mentre que ara, que tinc bloc, la considero de gran utilitat.

9. Comptes amb els coneixements previs que el Pla docent indica per poder ser eficaç durant el desenvolupament de l’assignatura? Fins a quin punt? Pots instal•lar programari, iniciar l’exploració de nou programari pel teu compte, gestionar arxius i comptes amb una actitud positiva cap a web 2.0? Ets capaç de llegir en pantalla (buscar paraules, fer servir l’índex amb hipervincles, moure’t en el document...? i mantenir uns apunts digitals on acumulis la informació de diferents fonts?
Considero que sí que disposo dels coneixements previs indicats al Pla docent de l’assignatura. Per sort, sempre m’han atret les NTIC i, tot i que no sóc cap experta en la matèria, sí que he tingut la inquietud d’apropar-m’hi en múltiples ocasions, quan ha calgut, amb l’ajuda de guies extretes d’Internet. Així doncs, penso que no tindré problemes per endinsar-me a utilitzar programari nou de manera autònoma, moure’m per aplicacions web 2.0 ni elaborar un bloc digital.

10. Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)

TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: __5__
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: __3__
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : __5__
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __0__
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __7__
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: __7__
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: __5__
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: __7__
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: __3__
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: __3__

11. Comenta el teu grau de compromís en relació als coneixements previs que has reflectit en aquest document. Fins a quin punt creus que els defensaries davant d’un tribunal? Creus que poden canviar els teus esquemes en un futur proper?
Tot i que he respost força convençuda la majoria de qüestions de desenvolupament breu, estic segura que després de cursar aquesta assignatura, quan rellegeixi aquesta avaluació inicial, discreparé en diversos punts. Probablement, la resposta amb què em sento més insegura és amb la definició de Tecnologia Educativa i la concreció del seu abast. Així doncs, imagino que aquest serà el punt en què es produiran més canvis; no obstant, segur que no serà l’únic. Per una altra banda, estic convençuda que després d’aprofundir en la matèria seré capaç d’elaborar un mapa conceptual més complert i ajustat, tot ampliant i matisant la xarxa de conceptes que avui he dibuixat.

 
Conclusions

Després de realitzar aquesta primera activitat, que ha suposat el meu primer contacte amb la matèria de la Tecnologia Educativa, penso que aquesta assignatura tindrà una orientació molt diferent a la qual m’esperava d’entrada.

Quan m’hi vaig matricular, creia que aniria encaminada a garantir un bon domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació encaminat a l’educació i que, per tant, se’ns formaria en el seu ús i se’ns plantejarien diverses aplicacions didàctiques. Ara bé, tenint en compte les qüestions que se’ns han plantejat, m’ensumo que l’assignatura va molt més orientada a la reflexió com a professionals del camp de l’educació, que no pas a la pràctica com a usuaris.

En aquest sentit, sembla evident que els conceptes clau seran: ciència, tecnologia, societat i educació; de manera que, dedueixo que el debat girarà entorn la relació que existeix i, probablement, que hauria d’existir entre aquests quatre elements. Ara bé, d’entrada ja es pot entreveure que, si bé és cert que el desenvolupament científic i tecnològic condiciona el progrés econòmic i social, no el determina pas i que, a més, tot i el que pugui semblar, ni la ciència ni la tecnologia són neurals.

Per acabar, he de dir que aquesta avaluació inicial fa intuir que l’assignatura se sosté en una concepció constructivista de l’ensenyament-aprenentatge; per això, dedueixo que, entre d’altres coses, el que es pretén és deixar enrere el paper transmissor que sovint s’ha atorgat a les TIC per resituar-les en un pla mediador.

dilluns, 24 de setembre de 2012

Benvinguts i benvingudes

Pels qui no em coneixeu, em dic Beth, tinc 22 anys i sóc mestra, especialitzada en Educació Infantil. Fa dos cursos vaig acabar la carrera a la Universitat de Girona, però encara no he tingut l'oportunitat d'exercir. Ara bé, des de l'estiu passat estic fent classes particulars de suport a nens amb necessitats educatives especials.

Com dic al meu perfil, sóc de naturalesa inquieta i em sento compromesa amb les causes socials. A més, em considero poc amiga de les classes magistrals, ja que el meu ideal és el d'una escola des de i per a la vida. Això m'ha dut a estudiar Psicopedagogia, aquest cop, a través de la Universitat Oberta de Catalunya.

I d'aquí el bloc! Feia molts temps que em plantejava crear-ne un, però al final sempre ho acabava deixant córrer. Per sort, aquest semestre m'he matriculat a "Noves tecnologies de la informació i la comunicació en educació" i he trobat l'excusa perfecta per no endarrerir-ho més. Probablement, durant un temps aquest espai serà força monotemàtic per motius acadèmics, però la meva idea és utilitzar-lo per potenciar el creixement personal i, sobretot, contribuir a repensar l'educació i mirar de promoure una pedagogia alternativa. Penso que és només a través d'aquestes, que es pot canviar el món. Així que, què us sembla? M'acompanyeu en aquesta empresa tan ambiciosa?

Espero trobar-vos per aquí de tant en tant. Ens queda molt camí per fer! ;)